top of page

I 1966 talte klubben 220 aktive medlemmer fordelt på tre idræts-grene, fodbold, håndbold og gymnastik. Houlbjerg Gymnastik-forenings stiftelse er ukendt. Der findes medlemsprotokoller tilbage fra 1934, hvor foreningen havde 385 medlemmer fordelt på flere idrætsgrene. På det tidspunkt blev der spillet fodbold ved skoven eller på en pløjemark.

 

Fra midten af 1940'erne og til slutningen af 1960'erne blev der sat store præg på klubben. Initiativet til sammenlægningen af de to klubber kom fra Laurbjerg IF i 1971.

 

Lokalsamfundet:

Før sammenslutningen havde Houlbjerg GF og Laurbjerg IF hver for sig trange kår med få baner og begrænsede omklædningsfaciliteter. Ved frivillig arbejdskraft anlagde medlemmer af Houlbjerg GF i 1970 det nuværende stadion, som senere skule blive skueplads for mange spændende og seværdige kampe.

 

I 1975 overtog HLIF en ledig lærerbolig ved Houlbjerg Skole og indrettede den som klubhus. Omklædningen skete stadigvæk på skolen. I 1982 blev der bygget omklædningsrum i forlængelse af klubhuset. 

 

Da klubben i midten af 1970’erne rent fodboldmæssigt havde sin storhedstid, var det ikke noget særsyn, at indbyggertallet i Houlbjerg blev mere end fordoblet, når førsteholdet spillede kamp. Den fodboldglade by levede og åndede for fodbold og fulgte byens stolthed i tykt og tyndt.

Højdepunkter:
...masser af spalteplads i aviserne...

Få fodboldklubber har gjort en lynkarriere som Houlbjerg-Laurbjerg IF. Med den lokale købmand som træner rykkede klubbens førstehold indenfor en kort årrække fra de lavere serierækker og helt op i danmarksserien. En bedrift uden sidestykke, som bragte landsbyen på alles læber, og som fik masser af spalteplads i aviserne.

 

Danmarksserien i 1975

Oprykningen til danmarksserien kom i 1975. I overværelse af hele 2200 entusiastiske tilskuere på Houlbjerg Stadion blev Bramminge besejret 3-0 i den afgørende kamp. Dermed var klubben at finde i landets fjerdebedste række. En usædvanlig præstation af en klub i en by med kun godt 100 husstande. Årsagen til klubbens succes var et enestående sammenhold, hvor flere af spillerne havde spillet sammen siden ungdomstiden

 
Klubfølelsen vejede tungest

Flere af spillerne kunne have drevet det vidt og begået sig på divisionsniveau. Men klubfølelsen vejede tungest. Opholdet i danmarksserien blev kun en sæson. HLIF måtte allerede efter et år tage turen ned i jyllandsserien, hvilket i øvrigt på det tidspunkt var første gang, at klubbens førstehold oplevede en nedrykning. 

 

HLIF mønstre i dag rigtigt mange fodboldmedlemmer, som fordeler sig på herresenior, Old Boys og mange forskellige ungdomshold.

Klubbens oprindelse

 

Houlbjerg/Laurbjerg IF (HLIF) blev stiftet den12. august 1971. Klubben er en sammenslutning af Laurbjerg Idrætsforening og Houlbjerg Gymnastikforening.

"

Velkommen til bestyrelsen i HLIF

 

Grundlæggende værdier for HLIF og hvad vi vil bestræbe at efterleve:

 

  • Alle afdelinger er ligeværdige.

 

  • Udgangspunktet for udvikling er oplevelsen af et gensidigt forpligtende fællesskab, ikke mindst respekt for det frivillige arbejde på tværs af alle afdelinger.

 

  • Dialog, åbenhed, tillid, demokrati
    og fairplay skal fremmes.

 

  • Glæde og positive oplevelser skal præge alle aktiviteter.

 

  • At medvirke til en sund, sjov og sportslig opvækst for spillerne.

 

  • Igennem idræt at skabe socialt samvær.

 

 

 

bottom of page