top of page
Velkommen som frivillig i HLIF

 

I HLIF har vi stor respekt for den flotte frivillige indsats, som samlet er ca. 50 trænere, hjælpetrænere, holdledere og frivillige i udvalg og bestyrelse.

HELE vores eksistensgrundlag for vores forening er frivillige, som har personligt og menneskeligt overskud til at give andre gode oplevelser.

 

ALLE's vilje til at hjælpe -ros og støt...

Vi beder ALLE vores medlemmer tænke på, hvordan vi kan gøre det sjovt og udviklende at være frivillig i HLIF. Meget afhænger af ALLE's vilje til at hjælpe,

også jer der allerede er frivillig i HLIF, lad os alle rose hinanden og støtte op om de forskellige aktiviteter der foregår på tværs af vores klub.

 

Vi har brug for alle de hænder, vi kan få – også dine!

bottom of page