top of page

Kontakt info:

GYMNASTIKDUDVALG

 

Gymnastikudvalgets opgave er at varetage HLIF’s interesser indenfor gymnastik og holde HLIF’s gymnastikafdeling i gang til gavn for lokalområdet.
Udvalget sørger bl.a. for at:

  • Planlægge gymnastiksæsonen, hvilke hold og finde trænere til alle hold

  • Tilrettelægge en årlig gymnastikopvisning i Laurbjerghallen ved ungdomsafslutningen

  • Videreformidle relevante oplysninger om kurser m.m. til trænere

  • Opdatere hjemmesiden www.hlif.dk indenfor gymnastikområdet

  • Gode forslag til aktiviteter eller andet, som du synes mangler indenfor gymnastik området

     

bottom of page