top of page
KROLFUDVALG

 

Krolfudvalgets opgave er at varetage HLIF’s interesser indenfor krolf og holde HLIF’s krolfafdeling i gang til gavn for lokalområdet.
 

Udvalget sørger bl.a. for at:
• Indkalde til sæsonstart
• Tilmelde til turnering
• At krolfudstyr og krolfbane klargøres, organiseres og vedligeholdes
• Sørge for materiale til brug på vores hjemmeside
• Gode forslag til aktiviteter, til gavn for krolfudøverne.

Kontaktinfo:

bottom of page