top of page

21.050 kr. til ungdomsidrætten i HLIF var det beløb HLIF fik samlet ind til cykelfræs lørdag den 19.


Hvor stort det samlede overskud gav er endnu ikke talt op, men efter en bankoaften med fuldt hus, krolfturnering med salg af pølser, øl og vand, en udsolgt familiebespisning med helstegt pattegris i teltet lørdag aften, ja så kan årets cykelfræs/HLIF sportsdage godt kaldes for en absolut succes.

Succesen bag det store indsamlede beløb til byens aktive ungdom, skal b.la. findes i den kendsgerning at det er lykkedes at samle flere hjælpere til i cykelfræsudvalget. En stor TAK til vores cykelfræsudvalg, og et ekstra stort klap på skulderen til Michael Lanther og alle de øvrige frivillige, der gennem de 3 festlige dage, gav en hånd med, stort som småt. Mange, mange tak til ALLE vores sponsorer, det er en kendsgerning at uden jeres bidrag, havde vi ikke kunne afholde et sådant arrangement. Og det beviser endnu engang at vi med fælles kampånd kan nå i mål, med et flot resultat.

Og hvis vi så bruger bare en smule af den energi, der er i og omkring HLIF på positive tanker og handlinger - ja, så vil det lykkedes os, at få en sprudlende idrætsforening til gavn og glæde for store og små i vores lokalområde.

I bund og grund, mener vi, at man som forældre omkring et hold burde spørge sig selv om, hvilke opgaver man kan hjælpe til med - og på den måde være med til at bidrage til en positiv stemning både omkring holdet, men også i hele HLIF. - for det trænger vi sørme til. Dette er ikke ”VORES” klub, men ”JERES”, alle jer der har lyst til at bidrage positivt. Netop derfor synes vi også at det er på tide at vi alle skal glæde os over de små solstrålehistorier der trods alt er - Og dette års cykelfræs må absolut stå højt på listen.

Trods succes med årets cykelfræs, ja så kan vi ikke komme uden om det faktum at HLIF mangler frivillige. Der er desværre alt for mange der blive udmattede og opgiver opgaverne som frivillige i HLIF, dels er vi for få og dels fordi der har/er en trist tendens til bøvl og dårlige holdninger på ”sidelinjen” i foreningen. Det fremmer på ingen måde viljen og lysten til at hjælpe til for vores frivillige.

Det handler først og fremmest om frivillighed, lysten til at hjælpe og Jeres lyst til at vi sammen skal bevare en idrætsforening. Intet kommer af sig selv, der skal lægges mange timer bag, men fordelt på flere frivillige hænder, kan og vil det lykkedes. Vi mangler frivillige både til arrangementer, som cykelfræs, ungdomsafslutning e

tc., frivillige der med hver deres kompetencer kan sætte præg på festlighederne. Så istedet for at være utilfreds, så vend bøtten og kom frem med det positive, I kan rent faktisk være med til at gøre en forskel. Vi mangler ligeledes frivillige til de sportslige udvalg, så vi kan få sat endnu mere skub i HLIF. Sidst men ikke mindst mangler vi trænere, der har lyst til at være med til at gøre HLIF til verdens bedste lokal frivillige klub. Lad os sammen være lokale for breddeidrætten.

Vi glæder os til næste års cykelfræs/sportsfest 2018 - men indtil da, så vær med til at skabe et venskabeligt, sportsligt og ikke mindst positivt miljø omkring HLIF.

Med venlig hilsen og TAK - HLIF’s bestyrelse

bottom of page