top of page

Referat - åbent bestyrelsesmøde 15.01.2018

Åbent aktivitets udvalgsmøde HLIF

Overblik over indkomne ideer til HLIF aktivitets møde d. 15/1 2018

Fælles for alle forslag er, at de kræver en ildsjæl eller to, som vil tage ansvar for at løfte og drive dem videre i HLIF regi. Så hvis DU ser noget du brænder for – og/eller har lyst til at være en del af træner staben i HLIF, så sig endelig til!

Vi mangler altid ny inspiration og nye hænder.

Ældre træning; Konceptet er at der foregår 3-6 forskellige ting i hallen samtidigt, og at deltagerne opdeles i hold, og bevæger sig rundt imellem de forskellige aktiviteter. TST har hold, vi kunne kigge til dem for inspiration.

Ungdoms”klub”; konceptet ville være at have et par ”åbne” træningstider i løbet af ugen, hvor der er et par trænere til stede til at igangsætte sportsaktiviteter for teenagere. Det vil være forskellige aktiviteter, med fokus på leg og puls træning. Derefter mulighed for at hygge i hallens cafeteria bagefter.

Styrke og koordinere indsatsen på Krolf, og prøve at få samlet aktiviteterne i Houlbjerg og Laurbjerg.

Der skal kobles et HLIF nyhedsbrev på den nye website, så dem der ikke tjekker Facebook også kan få nyheder

E-games

Fodboldfitness som udendørs træning om sommeren (for voksne)

Floorball

Mountainbike

Crossfit (dyrt og svært at få instruktører)

Yoga (dyrt og svært at få instruktører) – vi overvejer en ”online” træner model J

By-turnering; lokal venskabsturnering imellem Houlbjerg, Laurbjerg, Bøstrup og Granslev.

Skriv eller ring endelig, hvis du gerne vil være med til at igangsætte noget af ovenstående, eller har andre idéer, som vi ikke fik med.

Skriv til medlemskontakt Jannie på jannie@thormod.dk eller ring til formand Johannes på tlf. 20855464

bottom of page